fredag 23. mars 2012


Risikofylt livsstil

Lederen av ungdomshelsetjenesten i Kristiansand, Kristin Holen, sier i et intervju med Fædrelandsvennen at hun er forundret over at unge voksne utsetter seg for risikoen for et uønsket svangerskap. I intervjuet kommer hun også inn på at den samme gruppen har et svært risikofylt forhold til alkohol.

Frigjort seksuell praksis  er ofte preget av et liberalt forhold til rusmidler, oftest til alkohol. Noe av rusmidlenes ”styrke”, er at de senker den enkeltes selvkritiske sans. Vi  blir seksuelt løsslupne og vi  senker våre krav til hvem vi vil gå til sengs med.

Det er en kjent sak at ikke bare unge voksne, men også ungdom, drikker annerledes enn hva vi gjorde tidligere. Riktignok er andelen unge som ikke drikker økt. Men de som gjør det, drikker dobbelt så mye som tidligere. Og ut fra en undersøkelse som ble gjort ved Oslo legevakt, fortalte nesten samtlige av 500 ungdommene i alderen 18-20 år, som kom inn med akutt alkoholforgiftning, at de drakk alkohol nesten hver dag.

Dette i seg selv er skremmende. Når vi så får dokumentert at unge voksne (antar at de er i alderen 20-30 år) også har økt sitt konsum, så ser vi tendensen til en livssyklus der rus, og handlinger  der rusmidlene er forløsende, sterkt preger våre liv i sin helhet.

Rusforsker Sverre Nesvåg fortalte under et seminar om eldres bruk av alkohol og medikamenter at den største økningen i misbruk av alkohol, var i aldersgruppen 40-70 år.

Slår vi sammen disse opplysningene, får vi et liv fra vi var 18 til vi går i graven, der vi stadig øker vår bruk av rusmidler. Bruken går sannsynligvis i bølger hos mange. En del klarer  ved hjelp av viljestyrke i perioder å begrense bruken av rusmidler i forbindelse jobbkarriere. Men ingen klarer å gå på hvite knoker et helt liv. Hvis de ikke får endret sine behov for å flykte unna virkeligheten, så vil suget etter rusmidler ligge der som en tung bør.

Da jeg sluttet å drikke for 22 år siden, fikk vi vite at ca 4 prosent av befolkningen hadde et avhengighetsforhold til alkohol. Rundt 10 år senere, kom WHO med undersøkelser som viste at antall voksne med et akutt alkoholproblem var steget til 10 prosent. En ny undersøkelse, viser at 4 av 10 kvinner og 6 av 10 menn har et risikofylt forhold til alkohol. Det betyr 50 prosent av befolkningen.

Befolkningen, ikke bare i Norge, men over hele verden, er svært ofte påvirket av jevnlig bruk av rusmidler. Mange i viktige stillinger, tar avgjørende bestemmelser som preger hele samfunnsstrukturen mens de er påvirket. Det er en kjent sak at vår logiske sans og resten av vår kognitive evner blir reduserte under ruspåvirkning. Vi kan dermed være ganske sikre på at mange viktige, og gale avgjørelser er blitt tatt av beslutningstakere påvirket av rusmidler.

Unge voksen tar sjanser på seksuell overførbar smitte, på uønske graviditet, men også på feil valg i forhold til resten av deres eget liv. Kan vi snart spørre oss selv om vi har bruk for rusmidler for å kunne være sosiale, for å kunne kose oss, for å tåle sorg og nedturer?

Den enkeltes valg er avgjørende for resten av livet, og i svært mange tilfeller preger det og andres liv. La valgene bli tatt i edru tilstand!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar