mandag 12. mars 2012


Åpent brev til Namsmannen i Kristiansand og Kristiansand Parkeringsselskap.

Lørdag, 10/3 – 2012, mottok med jeg brev fra Namsmannen med krav om utpanting for et parkeringsgebyr av størrelse kr. 300 + èn purring kr. 150 = kr. 450. Ifølge parkeringsetatens innkrever, Kredinor, skal jeg ha mottatt denne purring i januar 2012, før saken gikk direkte til Namsmannen. Med omkostninger er summen nå blitt nidoblet. Jeg kan ikke finne denne purringen. Jeg mottar mange vinduskonvolutter fra parkeringsetaten, de fleste purringer, som jeg er striks med å betale. Denne kan jeg ikke finne. Jeg har heller ikke mottatt noe varsel fra Kredinor før jeg fikk en sammen med varselet om utpanting fra Namsmannen.

For meg er likevel ikke den store summen det har vokst til det verste, selv om det provoserer meg at parkeringsetaten bruker purregebyr som er halvannen gang større enn det private har lov til å bruke. Verst er det at gjennom slike mafiametoder griper dere inn i mitt liv ved å merke meg som ukreditverdig. Siden jeg ikke bare representerer meg selv, men også den ideelle stiftelsen Klar, kan dette være katastrofalt.

Også jeg sliter i blant med å få inn penger. Jeg må purre både en og  fem ganger. Og slik skal det være! Det er staten som gjør det feil!. Dere kaster folk ut av hjem, dere fraraner folk biler og annen eiendom ved å øke gebyrer og fastsette ågerrenter til slike høyder at folk får problemer med å betale. Et tenkt eksempel:

Hvis en person kopierer min underskrift på et gjeldsbrev på 100 000 kroner, sender krav via Namsmannen, og jeg ikke tar kravet alvorlig og imøtegår det, risikerer jeg med stor sannsynlighet å måtte betale disse pengene, eller få gjennomført utpanting. Namsmannen blir dermed, slik de fungerer i dag, et redskap for svindlere.

Både gjennom parkeringsbøter på firmabil og min privatbil, i tillegg til leie for soneparkering, lønner jeg en av etatens ansatte i minst en måned årlig.  Etaten vet at hvis jeg ikke betaler regningen, så er det på grunn av at de av ulike grunner har kommet bort. Og de vet at jeg aksepterer og respekterer at de skal betales. Men det må gå an, også for en statlig etat, å sende minst tre purringer, slik næringslivet og privatfolk må gjøre.

Namsmannen får personlig overlevert dette brevet av meg, samtidig som jeg betaler dere krav. Svært mange kan ikke betale! Jeg kommer også til å kreve den innbetalte summen tilbakebetalt, fordi både parkeringsetaten og Kredinor har gjort store feil i løpet av purring og innkreving.

Namsmannen er blitt statlige etaters torpedoer. De knekker ikke ben og armer på skyldnere, men rammer økonomisk, hard, rått og brutalt. Gjennom merking av gjeld, treffer de der folk i dag er mest sårbare, verdighet til kredit. Dette er et system som er så kynisk, rått, og som treffer de aller svakeste mest. Gir dem null sjanse til å komme ovenpå. Flere har tatt sine liv av denne brutaliteten.

Det er skammelig!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar