torsdag 11. juni 2009

Jeg er sniksilamist

Ett av Fremskritspartiets mange punkter som skal dokumentere snikislamisering, går på at "leder i Internasjonal Helse og Sosialgruppe, Fahim Naeem, krever at norske myndigheter må innføre alkoholforbud på puber, diskotek og restauranter noen dager i uken, fordi det er forbudt for muslimer å drikke".
Selv har jeg overfor sentrale myndigheter blant annet foreslått at julaften skal innføres som alkoholfri dag. Jeg har i brev til justisministeren krevd at det blir straffbart å gi sine mindreårige barn alkohol. Jeg støtter også forslaget om skjerpelse av den frie flyten av alkohol, som har en signalføring mot unge der vi sier at "alkohol er en absolutt nødvendighet for at vi skal få et godt liv".Mitt ultimate mål er å få et samfunn der vi ikke føler behov for alkohol og /eller andre rusmidler.Jeg mener at bruk av alkohol bidrar til å dempe livsglede, til å styrke egosentriskhet, å øke vold og annen kriminalitet, angst, selvmord, helsekøer og enorme ekstrautgifter for næringsliv og samfunn.Jeg er ifølge Frp en snikislamist, men nå sniker jeg ikke lenger. Jeg spretter ut av skapet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar