onsdag 10. juni 2009

Hvor rødt er Rødt?

Rødt har utspring fra Rød valgalianse (Rv) og Arbeidernes kommunistparti (Akp). Disse partiene hevder å ha et humanitært formål, la alle mennesker få samme muligheter. I Rødts tid med en representant i bystyret i Kristiansand, er det kulturbevaring og å skape en ”levende by” som er blitt prioritert. Når de endelig skal gå inn for å hjelpe småfolket, så er det gjennom skattelette til de som har bolig.
Da jeg for et års tid siden ba representant Halvor Fjermeros om å uttale seg om byens fattige, gadd han ikke besvare henvendelsen. Jeg konfronterte han med dette da jeg traff ham i Markens. Spurte ham hvorfor han ikke prioriterte svakeste gruppen, bostedløse og rusavhengige? Hans svar ble som følger:
- Jeg er alene om å fronte Rødts saker i Bystyret. Nå har jeg valgt å prioritere bevaringen av Kasernen. Hva skulle jeg ellers ha gjort? Hva ville du ha gjort?
Mitt svar til deg Halvor, var og er selvfølgelig at jeg ville prioritert å hjelpe fattige mennesker uten et sted å bo. Jeg reagerer derfor sterkt på at når ditt parti endelig går inn for å hjelpe grupper av mennesker, fremfor å prioritere å bruke kreftene på murbygninger, trær og stier i baneheia, og beholde sjenketidene fordi du vil ha en levende by, så stiller du opp for folk som har noe. Hiver deg rett inn i debatten for å opprettholde bunnfradraget på boligbeskatningen. Dette har du selvfølgelig en rett og plikt til å gå inn som folkevalgt. Men det skurrer litt i mine ører at når du for første gang omtaler fattige i media, og har som intensjon å bruke tid å krefter på denne gruppen, så engasjerer deg i de som har noe. Jeg har ennå ikke hørt Rødt med ett eneste ord nevne de aller fattigste. Til tross for at du under din valgtale på Torget - før siste kommunevalg - fortalte hvordan Rødt skulle bli et annerledes talerør, få gatas språk og formuleringer inn i kommunestyret, slik at etablerte politikere fra de store partiene virkelig skjønte hvordan fattigfolk har det. Jeg har også gjentatte ganger blitt stoppet på gata av folk fra ditt parti, blant andre av din medforfatter av skatteinnlegget, din vararepresentant Ellen Rudnes, der hun og andre forsikrer meg om at nå skal de begynne å ta fattigfolket på alvor.
Skulle fattigfolk ha vært nødt til å stole på Rødt, så hadde de gått i glemmeboken for lenge siden. Både byens Høyre-ordfører og Aps vareordfører har vist mange ganger større engasjement enn dere. De har i alle fall ikke valgt å prioritere bort denne gruppen.
Oddmund Harsvik
Redakatør av Gatemagasinet Klar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar