mandag 23. mars 2009

Offentlig hjelp til fattige?

Flere av selgerne i Gatemagasinet Klar har ytret ønske om å få etablert et musikkverksted. I snart et år har undertegne stått på vent hos Kristiansand eiendom for å få et svar på om de kan bidra med lokaler til dette formålet. I dag fikk vi vite at alt er opptatt til etablerte kunstnere. Ansvarlig utleier i dette kommunale eiendomsselskapet nevnte imidlertid et par private aktører som jeg kunne be hjelpe meg.
Er ikke dette et paradoks: Må vi virkelig i vårt sosialdemokratiske samfunn (uavhengig av hvilken regjering vi har), be private aktører bidra med hjelp til bekjmpelse av fattigdomsproblemer. Burde ikke dette være et offentlig satsingsområde? Slik det nå fungerer, virker det som om kommunen leier ut lokaler ut fra status og rang. Dess lenger ned en kommer på skattelistenes inntektstopp, dess mer uvillige blir kommunen til å bidra.
Musikkaktiviter gir god individuell mestringsføelse, i tillegg gir den utøverne erfaring i å sette egne behov til side for bandets beste.
Kristiansand kommune vil ikke huse et Klar-band. Er det andre som har husrom?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar