mandag 31. desember 2012

Uskadelig bruk av rusmidler?

Det er greit for meg at folk bruker rusmidler (alkohol og narkotika), så lenge påvirkningen av rusmidlene ikke skader deres nære omgivelser og samfunnet generelt på noen som helst slags måte, og at de ikke forsøker å presse rusbehovet på andre som ikke har et slik behov, såkalt drikkepress. 

Dette er eksempler på å påvirke andre og samfunn: Hensynsløs fylleadferd, sykdom som følge at rusmiddelinntak, vold og overgrep mot andre, verbal vold og dumhet, promille(ruspåvirket)kjøring, skremmende personlighetsendring, bakrus som fører til sykefravær, som igjen fører til at andre må gjøre deres jobb i tillegg til sin egen, belastning av helsevesen. Og husk at rusbruk som du føler kun går ut over deg selv, berører i snitt syv andre personer i nære relasjoner. Så selv om du burer deg innne i en hule langt inne i fjellet med rusmidler, så går dette utover familien og nære venner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar