fredag 19. oktober 2012

Alkoholenhet og forbruk


Eksempler på hva èn alkoholenhet, AE, er i Norge, definert som 15 ml, 12,8 g, ren alkohol:

Èn enhet er:
En flaske pils, 33 cl, har 4,5 vol %
Et glass vin, 15 cl, har 12 vol %
Et lite glass sterkvin, 7,5 cl, har 20 vol%
Et lite glass brennevin, 4 cl, har 40 vol%

En norsk alkoholenhet gir ca 0,25 i promille, og den forbrennes normalt i løpet av 1,5 til to timer. En voksen mann som eksempelvis drikker fem flasker pils, fem AE, i løpet av en time, vil som oftest oppnå 1,5 promille. Det betyr at han er så full av han snøvler med ordene og har ustø gange. Drikkes det samme over to-tre timer, sammen med et måltid mat, vil vedkommende ha 0,75 i promille. Altså være god og pussa.  Èn promille betyr at det er ett gram alkohol per liter blod.

Andre land har andre definisjoner på AE. I Storbritannia er èn enhet 28,4 cl pils og et lite glass vin 12,5 dl. Ifølge utregningen ville en flaske pils i Norge, 33 cl, i England gitt 1,5 AE.

Bergens-klinikkene og bryggerinæringen laget i sin tid begrepet Lykkepromillen; mellom 0,5 og èn promille. Innenfor denne grensen rekker en å oppføre deg sosialt, være glad og vennlig. Alt over èn promille blir etter denne màlen regnet for fyll.

WHO definere storkonsum for 21 enheter, 13,9 halvlitere pils, per uke for menn, og 14 enheter, 9,2 halvlitere pils for kvinner. Eller en knapp halv flaske vin per dag for kvinner og en drøy halvflaske vin per dag for menn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar