onsdag 25. september 2013

Avhengighetsoppdrett


I et debattinnlegg i dagens fvn (25/9-2013), viser leder av IOGT, Hanne Gade Ringdal og leder i IOGT region Sør, Berit Langseid, til situasjonen når det gjelder vårt alkoholforbruk: Det høyeste i moderne tid.

Både Høyre og Frp i den påtråppende regjeringen har vist til at de vil øke antall behandlingsplasser. Dette er vel og bra, men det hjelper svært lite så lenge de også vil øke tilgangen på alkohol.

Jeg er klar over at en del i både Frp og Høyre ikke tror på verktøykassa for å begrense alkoholbruk, pris og tilgjengelighet. Dette er i så fall dumt av dem. Da hever de seg over all erfaring og all forskning. Det pussige er at de tror på dette når det gjelder narkotika.

Begge disse partiene har gått inn for å øke tilskudd til frivillige tiltak og private behandlingsinstitusjoner. Veldig bra. Jeg er selv en del av dette viktige tilbudet. Men jeg vil ikke ha et økt tilskudd som avlat for økte rusrelaterte tragedier, for det er det vi får ved den meldte alkoholpolitikken.

Jeg vil ikke ha berettiget det arbeidet jeg driver, ved at vi skal ha en regjering som driver avhengighetsoppdrett, for så å betale meg og likesinnede for å reparere. Mitt formål i mitt arbeid, er å bli overflødig, ikke motsatt.

"Kom og kjøp, drikk med begge hendene, så skal vi ta vare på deg hvis/når det går galt", er ikke det jeg ønsker meg. Det går forøvrig heller ikke an å reparere et omfattende langvarig misbruk. Til det er det for mange uskyldige som blir rammet: Barn, ektefelle, mor, far, søster bror, venner, arbeidsgivere, helsevesen og kriminalomsorg. Kort sagt hele samfunnet.

Alkopolpolitikk betyr svært mye for den allmenne folkehelsa. Barn og unge har krav på beskyttelse fra rusadferd, og fra å vokse opp i et samfunn der rusmidler er like viktig og like nødvendig som mat.

Det hviler et stort ansvar på alle som skal styre vårt land. Min oppfordring til den påtråppende regjeringen, er at de revurderer sine tanker om at all alkohol skal inn i dagligvarehandelen, selges fra besinstasjoner osv. Samtidig fraråder jeg politikere og organisasjoner om å gå inn for liberalisering av cannabis. Jeg er helt ening i at alkohol er mer skadelig enn hasj, men det betyr ikke at cannabis er ufarlig. Tvert imot!

Slik situasjonen er, har vi mer enn nok med ett skadelig rusmiddel i lovligvarehyllene!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar