onsdag 27. november 2013

Krav til helseadvarsler på alkoholembaslasje/flasker

Alkohol dreper, er en tidstyv for gode leveår, skaper helsekøer. Er det ikke snart på tide å få advarsler på flaskene mot bruk av denne rusgiften?

Forleden las jeg om Nina som drakk seg i hjel på fest. Hun døde med seks i promille etter å ha deltatt på en shotkonkurranse. Det fikk meg til å tenke: Bør det ikke advares mot risikoen ved å innta store mengder av dette rusmiddelet - på en egen etikett på emballasjen?
Etter hver helg leser vi fra politilogger over hele landet om vold , fyllekjøring, kriminalitet osv, som følge av de personlighetsendringene alkoholrusen gir. Nå går vi mot julebordstider med påfølgende fylleadferd: uskjelling av sjefen, sextrakasering, uoppgjorte uenigheter - som ender med bruk av never og bein.
Samtidig flommer avisen over hvor godt det gjør med denne typen vin, hvor godt dette merke øl smaker. At denne konjakken, denne akevitten må du absolutt drikke.
Vi anbefaler det som supplement til maten, hevder redaktørene. Personlig observerer jeg hvordan folk hiver i seg shotten med akevitt, skynder seg å skylle ned med øl og raskt stapper munnen full av feit ribbe for å dempe akevittsmaken. Jeg ser voksne folk som ”nyter” en konjakk etter maten. De nipper til glasset og skjærer de mest komiske grimaser alt mens de forsøker smatte og late som om dette var godt.
Alkohol er sjelden godt, men for alt for mange gjør det godt. Jeg anbefaler folk å gå inn på Sirus sine nettsider og selv observere hvor lite som skal til før alkoholen har sin bedøvende virkning.
Lege Dagfinn Haarr har i mange år jobbet med tunge rusmisbrukere. Han forteller om egenerfaring ved bruk av selv små mengder alkohol under prestasjonsfremmede handlinger.
”Jeg inntok en liten flaske pils til maten, ca en time før jeg skulle løpe et orienteringsløp. Jeg antar at jeg hadde 0,02 i promille under løpet. Dette påvirket min orienteringsevne så negativt at jeg brukte mye lenger tid enn jeg ellers ville brukt. Jeg fant rett og slett ikke frem”, forteller han under hjemturen fra Oslo, der vi hadde vært på Helsedirektoratets Alkoholkonferanse.
Det er satt krav til at mat, som i utgangspunktet kun går utover egen helse, skal merkes med innhold og eventuelle negative helsepåvirkninger. Når det gjelder det livsfarlige rusmiddelet alkohol, finnes det ingen slike krav. Alkohol ligger på andreplass når det gjelder tyveri av levde år, og nedbryting av helse.
”I dag må dere være snille, slik at mamma og pappa får kose seg i fred med en flaske vin. Det fortjener vi etter en lang arbeidsuke”. Noe lignende dette, er all informasjonen unge får om rusgiften alkohol. Som noe vi må ha for å få et godt liv.
Aviser og media og samfunnet generelt er flinke til å markedsføre det de anser som positive virkninger av alkohol. Myndighetene bør se det som sin plikt å advare mot de negative, gjennom helseadvarsler på alkoholflasker og annen embalasje.