mandag 31. desember 2012

Uskadelig bruk av rusmidler?

Det er greit for meg at folk bruker rusmidler (alkohol og narkotika), så lenge påvirkningen av rusmidlene ikke skader deres nære omgivelser og samfunnet generelt på noen som helst slags måte, og at de ikke forsøker å presse rusbehovet på andre som ikke har et slik behov, såkalt drikkepress. 

Dette er eksempler på å påvirke andre og samfunn: Hensynsløs fylleadferd, sykdom som følge at rusmiddelinntak, vold og overgrep mot andre, verbal vold og dumhet, promille(ruspåvirket)kjøring, skremmende personlighetsendring, bakrus som fører til sykefravær, som igjen fører til at andre må gjøre deres jobb i tillegg til sin egen, belastning av helsevesen. Og husk at rusbruk som du føler kun går ut over deg selv, berører i snitt syv andre personer i nære relasjoner. Så selv om du burer deg innne i en hule langt inne i fjellet med rusmidler, så går dette utover familien og nære venner.

tirsdag 4. desember 2012

Det fulle ansvar?


Er den seksuelle aldersgrensen på 16 år  satt for lavt, eller må den differensieres ut fra hvor stor aldersforskjell det skal være mellom menn som har sex med kvinner mellom 16 til eksempel 25 år?

Jeg spør fordi vi i disse dager ser en politiker gå av etter at det er kommet frem i nominasjonsprosessen at han for åtte år siden hadde sex med en ung partikollega, som da var 17 år. Han var selv den gang 37 år. I debatten rundt denne og andre lignende saker, blir det hevdet at kvinnen er uten ansvar for det seksuelle samværet, selv om det ikke blir påstått bruk av tvang eller manipulering.

Den aktuelle kvinnen i denne saken, var da i en alder av 17 år, fylte 18 i inneværende år.  Ergo gammel nok til å sitte i bystyret eller på stortinget hvis hun hadde blitt valgt inn. De fortsatte, uten hemmelighold, forholdet over halvannet år, uten at noen reagerte. Jeg skal her ikke komme inn på hvorfor og hvordan saken ble en mediesak.

Mitt anliggende er: Er 17 år for ungt til å ikke å kunne si nei hvis en 20 år eldre mann forsøker å forføre henne? Kan en person som er gammel nok til å sitte i lovgivende forsamling fritas for ansvar for egne handlinger på grunn av at vedkommende hun utførte handlingen sammen med er 20 år eldre? Blir hun mer ansvarlig dersom mannen kun er fem år eldre?

Hvis ja; Den strafferettslige lavalder er 16 år. Bør vi innføre en differensiert seksuell lavalder på 18-20 år?

I etterkant blir det hevdet at mannen la press på 17-åringen for å få sex med henne og for å opprettholde det seksuelle forholdet.

Hva er akseptert press? Vi har anerkjent at hvis den ene parten sier nei til  seksuelle føringer, så skal det tas for et nei. Jeg anser også trusler om å ødelegge vedkommendes rykte hvis den andre ikke går med på sex, som et press som må anses som overgrep, uansett alder og aldersgrense. Men jeg anser ikke løfter om karriere som annet enn oppfordring til prostitusjon.

Hvis den ene av to parter, uavhengig av kjønn alder og aldersforskjell, går med på sex fordi den andre sitter i posisjon til å gi fordeler, gir løfter om å hjelpe vedkommende med karriere, og denne går med på sex, så er det ikke annet enn  oppfordring til prostitusjon og utøvelse av prostitusjon. NB: Jeg sier ikke at det skjedde i den konkrete saken jeg her tar utgangspunkt fra. Jeg har ingen opplysninger eller grunner til å anta dette.

Ingen hever i dag på et øyelokk om en mann eller kvinne over 50 år, finner seg er 20-30 år yngre partner. Vi har mange kjendiser som blir fedre etter å ha blitt samboere eller giftet seg med 30 år yngre kvinner. Aldersforskjell er altså i utgangspunktet akseptert.

Hvis 17 år, 18 i inneværende, er gammelt nok til å styre landet, men for ung til å ta ansvar for hvem han/hun har frivillig sex med, så mener jeg at vi må gripe tak i problemet. Og den eneste måten å gjøre det på, er å heve den seksuelle lavalder. Og ved på denne måten å erkjenne umodenheten i denne aldersgruppen, bør vi også spørre oss selv om ikke 18 års stemmerettsalder er for lav.

Mange unge er i dag mer modne enn hva samme aldertrinn var for en generasjon siden, og mange ser med hjelp av sminke og klesstil eldre ut enn de virkelig er. I forelskelsen rus blir det vanskelig for mange ”eldre” å skille etiske og moralske retningslinjer. Derfor bør vi ha en klarere lovgivning. Slik det fungerer i dag, mener jeg at vi stakkarsliggjør unge, ellers vettuge kvinner ved å hevde at de er uten ansvar for sitt valg av sexpartnere!

Selv om mange partnere er jevnaldrende, betyr det ikke at de er jevnbyrdige kognitivt og følelsesmessig. I svært mange partnerskap og forhold, er den ene parten mer dominerende enn den andre. Vi har ulik livserfaring som former oss, og vi har ulikt nivå på vår forståelse av etikk, moral og sex. Det er derfor urettferdig overfor både kvinner og menn å sette en juridisk aldersgrense for seksuelt samkvem på 16 år, for deretter å unyansert og tilfeldig heve den etiske og moralske til xx år.