fredag 3. april 2009

Tabloidkonkurransen bli papiravisenes død

Debattene er mer kompakte og frittflytende på nett enn i papiravisformatet, og bloggerne er nettets aviskommentatorer. Vi ser at de store meningsbærende avisene som Morgenbladet, Klassekampen og Dagensnæringsliv vinner frem, tabloidavisene taper i kampen mot nettet.
Internettet er den store arenaen for spissformulerte ytringer. Her kan småslarv tastes ned og sendes ut i løpet av minutter. Dette fører til at aviser som ikke satser på bakgrunnstoff ,og en bred oppfølging, taper i konkurransen. De kommer med de samme nyhetene tidligst en dag etter at de har stått på nettet.Aviskommentarer og debattinnlegg var trekkplasteret til de store riksdekkende avisene, men også her taper de i forhold til nettet. Bloggerne kommer ut med mer eller mindre gjennomtenkte kommentarer til politiske-, kulturelle- og andre samfunnshendelser. Mange er minst like treffsikre som de mest profilerte statsviterne som kommenterer i media. Debattinnleggene er så og si uredigerte, og frister en bred hop. Lokalavisene vil bestå en del lenger, på grunn av annonsene. Folk vil gjerne bli oppdatert over hvem som går bort, har bursdag, hvor det er aktiviteter osv.Min tanke har utgangspunkt i fra de avisene som beholder lesere og annonsører; Morgenbladet, Klassekampen og Dagens Næringsliv, tildels også Vårt Land. Disse avisene gir grundig bakgrunnstoff, leserne får innblikk i hva som er grunnen til at de politiske retningene blir som de blir, hvorfor bedriften nødvendigvis gikk konkurs, ikke bare et oppslag uten substans.De store riksdekkende avisene vil måtte legge inn, så gjelder det at regions- og lokalaviser ikke går i den fella at de adopterer de døde avisenes tabloidform. Den tilhører nettet. Skal disse avisene overleve, må de utvide den lokale informasjonflyten, ikke i tabloidform, men som god meningsbærende journalistikk