fredag 13. april 2012


Vil ha edrue politikere

Det ligger logikk i stortingsrepresentant for SP, Kjersti Toppes forslag om alkofri stortingskantine, og promillefrie stortingsrepresentanter på jobb. Hvor ellers i samfunnet er det tillatt å drikke i arbeidstiden i det offentlige?

Personlig fikk jeg sparken i et utall jobber den gang jeg drakk alkohol. Neida, jeg var ikke full. Jeg hadde kontroll. En tre, fire lange pils i løpet av arbeidsdagen, hva var vel det? Jo det var en jamn promille på bortimot èn promille. Selv om jeg bar det godt, var jeg altså beruset, og brøt dermed arbeidskontrakten.
På stortinget blir det tatt bestemmelser som er avgjørende for nasjonen og for enkeltmennesker. Et par pils i lunsjen gir representanten bortimot 0,7 i promille. Dette svekker dere kognitive evner, deres logiske sans og deres konsentrasjon. Jobben deres er for viktig til at det skal fortsette slik.

Som velger vil jeg ha politikere som tenker klart.

Jeg støtter Kjersti Toppes forslag om et Storting som alkoholfri sone, regjerings- og stortingspolitikere som er klare i toppen på jobb.

Samfunnet er blitt for alkoholisert, sier Kjersti Toppe. Det er vanskelig å være uenig i henne om dette. Politikere på høyresiden refser regjeringen for manglende tiltak for å få ned fattigdommen. Et godt tiltak er å signalisere at det går an å komme seg gjennom en arbeidsdag uten å måtte selvmedisinere seg med alkohol.

torsdag 12. april 2012


Tenk om


Tenk om
vi alle måtte være like
for å føle at vi passet inn.

Tenk om
når alle andre lo,
måtte vi le med.
Og når andre kriget
skulle heller ikke vi ha fred.

Tenk om
Når verden falt i grus for den ene
skulle også vi andre falle ned.

Tenk om
alle gråter,
på samme tid og sted.
Når noen sier no`,
jatter de andre med

Tenk om
noen sa sin mening,
talte Roma midt i mot.
Tok det første skrittet,
og stolt forlot
Kvadratet.

Tenk om
noen lo og lo,
mens alle andre gråt,
at en tok sjansen
på å være annerledes,
og høstet applaus for det

Tenk om
det blir godt nok
å bare være meg
og deg.

Oddmund Harsvik